(ChatRandom) צ'טרנדום – תנאי שירות

נכנס לתוקף החל מתאריך: 02/01/2011
עודכן בתאריך: 08/15/2012

ברוכים הבאים ל- www.ChatRandom.com ("אתר האינטרנט") והסניפים שלו (באופן קולקטיבי, "צ'טרנדום", "אנחנו", ו"אותנו"). צ'טרנדום מספק לך את השירותים באתר הזה (באופן קולקטיבי, "שירותים") בכפוף לתנאי השימוש הבאים ("תנאים").

1) קבלת תנאי השימוש

נא קרא בעיון את התנאים האלה לפני השימוש באתר. הכניסה והשימוש באתר או בשירותיו, או בתוכן שמוצג על, פורסם ב, הועבר, הוזרם, או הופץ או הוצג בדרך אחרת ב- או באמצעות האתר, לרבות ללא הגבלה, תכני גולשים והעלאות תוכן (באופן קולקטיבי, "תוכן"), מעידים שקראת, הבנת, ומסכים להיות כפוף לתנאים אלה שמהווים הסכם שתקף כאילו חתמת עליו. אם בכל זמן שהוא אינך מסכים לתנאים אלה, אנא אל תיכנס או תשתמש באתר או בכל חלק מתוכנו או שירותיו.

אתה חייב להיות לפחות בגיל 18 על-מנת לצפות, להיכנס, או להשתמש באתר האינטרנט הזה, בתוכנו או בשירותיו. אם אתה מתחת לגיל 18, אינך רשאי לגשת לאתר האינטרנט הזה, לתוכנו, או לשרותיו מכל סיבה שהיא. הכניסה, השימוש והדפדוף באתר ובתוכניו ובשירותיו, כפופים לכל תנאי השימוש הרשומים להלן וכן לכל החוקים והתקנות הרלוונטיות. בעצם השימוש, הצפייה, והכניסה לאתר אתה מצהיר ומתחייב שאתה לכל הפחות בגיל 18 ואתה מסכים להיות כפוף לתנאים אלה. אם אתה מתחת לגיל 18 אינך רשאי להשתמש, לצפות או לבקר באתר הזה, הרשות להשתמש, לצפות, או לבקר באתר הזה מתבטלת באופן אוטומטי ומיידי והנך מתבקש ללחוץ על הקישור כאן כדי להפסיק את הגלישה באתר הזה לאלתר ולעזוב את האתר הזה. לחץ על הקישור כאן אם אינך מסכים להיות כפוף לתנאים האלה.

אנו עשויים מעת לעת לעדכן את התנאים האלה. בהתאם לכך, מומלץ שתבדוק באופן קבוע את התנאים כדי לראות אם יש עידכונים. תוכל לוודא מתי התנאים עודכנו לאחרונה בתפריט שבו כתוב "עודכן לאחרונה" שנמצא בדף הזה למעלה. כל שינוי שנכניס למסמך ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו ויחול רק על השימוש באתר האינטרנט, תוכנו, או שירותיו אחרי התאריך שבו פורסם. כל פעם שאתה נכנס, משתמש או מדפדף באתר האינטרנט, תוכנו, או שירותיו, ייחשב כקבלה של התנאים המעודכנים נכון לאותו יום.

2) משתמשים מורשים של אתר האינטרנט

אתר האינטרנט, התוכן, או השירותים נועדו אך ורק למי שלפחות בגיל 18. האתר הזה עשוי להכיל חומר ותוכן בעל אופי מיני. אם אתה מתחת לגיל 18 אינך רשאי להשתמש, לצפות או לבקר באתר הזה, הרשות להשתמש, לצפות, או לבקר באתר הזה מתבטלת באופן אוטומטי ומיידי והנך מתבקש ללחוץ על הקישור כאן כדי להפסיק את הגלישה באתר הזה לאלתר ולעזוב את האתר הזה. לחץ על הקישור כאן אם אינך מסכים להיות כפוף לתנאים האלה אם אתה לכל הפחות בגיל 18 ומסכים לתנאים אלה, יש לך רשות להשתמש, לצפות ולהיכנס לאתר הזה, תוכנו, או שירותיו. אם אינך מסכים להיות כפוף לתנאים אלה או אם אינך רוצה לצפות או להיחשף לחומר בעל אופי מיני, אסור לך ואינך רשאי להשתמש, לצפות, ולהיכנס לאתר האינטרנט, תוכנו, או שירותיו ועליך לחדול באופן מיידי מלהשתמש באתר האינטרנט על-ידי לחיצה על הקישור כאן כדי לצאת מהאתר. על-ידי הצפייה באתר הזה, הנך מסכים שצפייה וקריאה כזאת אינן מהוות עבירה על החוק של עירך, מדינתך וארצך.

איננו אחראים או מחוייבים לתוכן, תכתובת, או לכל שימוש אחר או כניסה לאתר האינטרנט, תוכנו, או שירותיו בידי משתמשים של אתר האינטרנט הזה, תוך הפרת התנאים האלה.

צ'טרנדום והרשת אינם אוספים באופן מודע מידע על ילדים מתחת לגיל 13. אם אתה מתחת לגיל 13, אינך רשאי להשתמש באתר האינטרנט ועליך לעזוב מיד. אם אתה מתחת לגיל 13, אינך רשאי לפרסם באתר שום מידע המאפשר זיהוי אישי. אם אתה מוסר מידע לצ'טרנדום דרך אתר האינטרנט, או כל חלק אחר של האתר, תוכנו, או שירותיו, הנך מצהיר בכך בפני צ'טרנדום שאתה בגיל 13 או יותר. יחד עם זאת זה לא משנה את החובה הנ"ל להיות בגיל 18 לפחות כדי להשתמש באתר הזה.

3) השימוש המותר באתר האינטרנט

התוכן (מעבר לפרסומים אשר כפופים לפסקה 3 לסעיף 8(ד)), אתר האינטרנט, ושירותיו הם הרכוש הבלעדי של צ'טרנדום ו/או הזכיינים שלו. הנך מסכים שלא לשחזר, לפרסם מחדש, להעלות, לשלוח, לשכפל, לעבד, להעתיק, לשנות, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות מ-, למכור, למכור מחדש, לשדר, להעביר, להציג, לבצע בפומבי, להנפיק רישיון, להקצות או לפרסם, או לנצל לכל מטרה מסחרית, כל חלק של אתר האינטרנט, תוכנו או שירותיו אלא אם אושר במפורש על ידי צ'טרנדום בכתב, לרבות, וללא הגבלה, פרסום או העברה של פרסומות, חסויות, או מבצעים ב- או דרך השירות, האתר, או התוכן. כל שימוש באתר האינטרנט או בתוכנו או בשירותיו בכל דרך שלא אושר מפורשות בתנאים אלה אסור, ועשוי להיות בר תביעה תחת החוק של ארצות הברית או החוק הבינלאומי. הנך מסכים שלא להיכנס לאתר האינטרנט, תוכנו, או שירותיו באמצעים טכנולוגיים או כל אמצעי אחר חוץ מדפי הזרמת הוידאו של השירות עצמו או אמצעים אחרים שמורשים במפורש בידי צ'טרנדום. הינך מסכים שלא להשתמש או להשיק כל מערכת אוטומטית, לרבות, וללא הגבלה, "רובוטים", "עכבישים" או "קוראים בלתי מקוונים", שמתחברת לאתר, תוכנו, או שירותיו. צ'טרנדום שומר לעצמו את הזכות להסיר או להשעות את הגישה לאתר, תוכנו או שירותיו ללא הודעה מוקדמת.

אינך רשאי לשכפל, לפרסם, להציג, לעבד, לשנות, להפיץ, לבצע בפומבי, לשחזר, להעתיק, למכור, למכור מחדש, לנצל, או ליצור יצירות נגזרות מחלק כלשהו של אתר האינטרנט או תוכנו או שירותיו אלא אם צ'טרנדום אישר זאת במפורש בכתב או אם צויין בזאת מפורשות. הנך מסכים שלא להסיר, להסתיר, או לשנות כל תודות, קרדיטים, או הודעות משפטיות, הודעות בנושא קניין רוחני או בנושא זכויות קנייניות, או סימנים, או לוגואים שנמצאים באתר האינטרנט או בתוכנו או בשירותיו. הנך מסכים שלא לאסוף או לקצור כל מידע המאפשר זיהוי אישי, מהשירות, ולא להשתמש במערכות התקשורת המסופקות על ידי השירות (לדוגמה, הערות) לכל מטרת שידול מסחרי. הנך מסכים שלא לשדל אף משתמש של השירות או של האתר, למטרות מסחריות. בעת שימוש באתר, בתוכנו או בשירותיו, עליך לציית לכל החוקים, התקנות, הכללים, הצווים והפקודות.

הנך מבין שבעת השימוש בשירות, תיחשף לתוכן ממגוון מקורות, ושצ'טרנדום אינו אחראי לדיוק, לשימושיות, לבטיחות או לזכויות הקניין הרוחני של, או בקשר עם תוכן כזה. כמו-כן הנך מבין ומודה שאתה עלול להיחשף לתוכן שהוא בלתי מדוייק, פוגעני, מגונה, מעורר התנגדות, בעל אופי מיני, או שמכיל פורנוגרפיה, והינך מסכים בזאת לוותר, ואתה מוותר בפועל, על כל זכות לפי חוק או זכות שבצדק או על כל הסעדים אשר להם אתה זכאי או אשר להם אתה עשוי להיות זכאי כנגד צ'טרנדום בנוגע לכך.

מערכת הדיווח הקהילתית שלנו עושה את הכל שביכולתה כדי לסנן קטינים המשתמשים באתר. עליך בכל זאת לשים לב שאתה עלול להיתקל בגולש שמתחת לגיל 18 אשר טרם סונן. אם זה יקרה, נא לדווח על אותו קטין באופן מיידי על ידי לחיצה על הקישור "דווח". חשפנות עצמית לעיני ילדים הינו עבירה פלילית חמורה ואנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם רשויות אכיפת החוק כדי לסייע בידם למצוא ולהעמיד לדין את האחראים.

תנאים מיוחדים עשויים לחול על כמה מוצרים או שירותים המוצעים באתר האינטרנט, או על הגרלות, תחרויות, או קידום מכירות שעשויים להיות מוצעים באתר האינטרנט. תנאים מיוחדים כאלה (שעשויים לכלול חוקים רשמיים ומועד אחרון) עשויים להתפרסם ביחס למוצר, לשרות, להגרלות, לתחרות, למבצע קידום מכירות, לאפיון, או לפעילות המסויימים. על ידי כניסה להגרלות או לתחרויות, או על ידי השתתפות במבצעי קידום מכירות כאלה, תהיה כפוף לתנאים או לחוקים האלה. אנו מפצירים בך לקרוא את התנאים או החוקים המתאימים, שיש קישור אליהם מאותה פעילות, ולעיין בתקנון הפרטיות שלנו אשר, בנוסף לתנאי שימוש אלה, חל על כל מידע שאתה שולח במסגרת הגרלות, תחרויות ומבצעי קידום מכירות כאלה. תנאים או חוקים מיוחדים כאלה תקפים בנוסף לתנאי שימוש אלה, ובמקרה של סתירה, התנאים המיוחדים האלה גוברים על תנאי השימוש.

4) תקנון פרטיות

נא לבדוק את תקנון הפרטיות בכתובת "Privacy" בשביל אתר האינטרנט. נא קרא בעיון את התנאים האלה לפני השימוש באתר. השימוש והכניסה באתר או בתוכנו או בשירותיו, מעידים שהנך מסכים לתקנון הפרטיות. אם אינך מסכים לתקנון הפרטיות בכתובת "Privacy", אינך רשאי להשתמש באתר האינטרנט. התנאים של מדיניות הפרטיות כלולים בתנאים אלה על בסיס אזכורם.

5) הסיסמה והבטיחות של החשבון

האתר הזה עשוי להכיל תכנים שמצריכים הרשמה (לדוגמה, כשאתה פותח חשבון או נרשם לתחרות). הנך מסכים לספק מידע מדוייק, עדכני ושלם אודותך לפי מה שתתבקש. אם תמסור מידע שאינו מדוייק, עדכני או שלם, או שיש לצ'טרנדום סיבות מוצדקות לחשוד שהמידע שמסרת אינו מדוייק, עדכני או שלם, צ'טרנדום עשוי להסיר אותך או לבטל את הרשמתך מאתר האינטרנט הזה או מהתחרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי. צ'טרנדום שומר לעצמו הזכות לנקוט בצעדים מתאימים נגד כל אדם או ישות אשר בכוונה תחילה מספק מידע כוזב או מטעה כדי לקבל גישה לחלקים מאתר האינטרנט אשר במקרה אחר היה נחסם.

כאשר אתה נרשם בעבור גישה לחשבון באינטרנט, יתכן כי תתבקש לבחור בשם משתמש ובסיסמה שבהם תשתמש בכל הקשור לחשבונך. אתה אחראי לשמירת סודיות הסיסמה שלך, אם בכלל, וכל האחריות לכל השימושים של הסיסמה שלך ושל הפעולות שנעשו בחשבון שלך חלה רק עליך, בין אם על ידך ובין אם על ידי אחרים. הנך מסכים (א) להתנתק מהחשבון שלך בסיום כל כניסה לחשבון; לשמור את הסיסמה שלך בסוד, ולא לשתף אף אחד אחר; (ג) ולהודיע מיד לצ'טרנדום על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון שלך ועל כל פגיעה בבטיחות החשבון. צ'טרנדום רשאי לפעול על פי הוראות שהתקבלו באמצעות השימוש בסיסמה שלך. ולא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שנגרמים עקב אי עמידה שלך בתנאי הסעיף הזה.הנך מסכים שלא לעקוף, להשבית או להפריע לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר או תכונות המונעות או מגבילות את השימוש בתכנים כלשהם או העתקה של כל תוכן או מגבילות את השימוש בשירות או בתוכן הימנו.

6) זכויות קנייניות

הנך מאשר ומסכים כי, כשם שבין צ'טרנדום ובינך כל זכות, תואר, ועניין באתר האינטרנט, תוכנו ושירותיו לרבות, וללא הגבלה כל פטנט, זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריות, המצאות, ידע וכל זכויות הקניין הרוחניות האחרות הינם בבעלות הבלעדית של צ'טרנדום או הזכיינים שלו, הם תקפים וניתנים לאכיפה, והם מוגנים על ידי חוקי קניין רוחני של ארצות הברית וחוקים אחרים שקשורים. כל נסיון להשתמש בו להפיץ מחדש, לבצע הנדסה לאחור, או לעצב מחדש את המידע, קוד, וידאו, חומר כתוב או חומר ויזואלי, גרפיקה, או מודולים שנכללים באתר האינטרנט לכל מטרה אחרת הינו אסור. צ'טרנדום והזכיינים שלו שומרים לעצמם את כל הזכויות אשר לא הוענקו מפורשות באתר האינטרנט, שירותיו ותוכנו.

זכויות יוצריםההה

הנך מאשר ומסכים כי, כשם שבין צ'טרנדום ובינך כל תוכן ושירותים שנכללו באתר האינטרנט, כגון, חומר כתוב, גרפיקה, לוגואים, איקונים, סרטי וידאו, תמונות, מדיה, נתונים, אודיו, חומר ויזואלי, אנימציות, תוכנה ומידע אחר, וחומר, הינם בבעלות הבלעדית של צ'טרנדום או ספקי התוכן שלו, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים ושל ארצות הברית. ניתנת בזאת הרשות להעתיק אלקטרונית וכן להדפיס חלקים מהאתר ותוכנו על גבי דף רק למטרות של שימוש אישי כמשאב פרטי או לצורך השימוש המקורי שלו, בתנאי שכל התדפיסים שלו מכילים את כל זכויות היוצרים שלו הסימנים המסחריים שלו וסימנים נוספים של קניין רוחני, וכן סימני מסחר והודעות קנייניות הקשורים. כל שימוש אחר, לרבות שיכפול, שינוי, הפצה, העברה, פרסום מחדש, הצגה או ביצוע, של אתר האינטרנט, תוכנו, ושירותיו אסורים בהחלט.

סימנים מסחרייםהסימנים המסחריים, סימני שירות, לוגואים, סיסמאות, שמות מסחריים ומעטה מסחרי שכלולים באתר האינטרנט הם בבעלות הבלעדית של צ'טרנדום או הזכיינים שלו. מבלי להגביל את כל האמור לעיל, "צ'טרנדום" הינו הסימן המסחרי של צ'טרנדום. שימוש בלתי מורשה בכל הסימנים המסחריים של צ'טרנום עשוי להיות עבירה על חוקי הקניין הרוחני הפדרליים או המדינתיים. כל איזכור באתר האינטרנט של שמות השייכים לצד שלישי אינו משתמע מכך שייכות, מתן אישור או המלצה בידי צ'טרנדום או של צ'טרנדום בידי צדדים שלישיים.

7) השיפוי שלך לטובת צ'טרנדום

אתה מסכים לפצות, להגן ולשפות את צ'טרנדום, קציניו, מנהליו, עובדיו, סוכניו, נציגיו, חברות הבת שלו, סניפיו, בעלי רישיון, חבריו, ספקי השירות שלו, ואחרים שפועלים בשיתוף איתו, מפני כל וכל אובדן, אחריות, תביעות, נזקים והתחייבויות, דרישות, עלויות או חובות, והוצאות לרבות, וללא הגבלה שכר טרחת עורכי דין סביר, שנוצרו על-ידך או בשמך על-ידי צד שלישי, ואשר ינבעו או יעלו כתוצאה (א) מהחיבור שלך, משליחת הודעות או מפרסום או משימוש שלך באתר האינטרנט, בתוכנו או בשירותיו, או בפרסום; (ב) הפרתך של תנאים אלה, של כל חוק או של הזכויות של צ'טרנדום או של צד שלישי, לרבות, וללא הגבלה זכויות יוצרים, זכויות קניין, או זכויות פרטיות; או (ג) כל טענה שהפרסום שלך גרם לנזק לצד שלישי כלשהו.

8) תוכן שהועלה בידי המשתמש

א) שירותי תקשורת האתר עשוי להכיל שטחים שבהם תוכל להשאיר הערות או משוב, איזורי צ'ט, בלוגים, שירותי לוח מודעות, פורומים, הגרלות, תחרויות, משחקים, קהילות, לוחות שנה, ו/או אמצעים אחרים להודעות או תקשורת אשר נועדו לאפשר לך ולאחרים תקשורת עם צ'טרנדום ועם משתמשים אחרים של אתר האינטרנט (באופן קולקטיבי, "שירותי תקשורת"). הדעות האישיות שמתפרסמות באמצעות שירותי התקשורת משקפות אך ורק הדיעה(ות) של המשתמשים ואינם משקפות את הדעות של צאטרנדום. הנך מודה שההודעות שאתה שולח לאתר האינטרנט הינם זמינים לאחרים. הנך מסכים רק לשלוח הודעות, לשגר ולקבל הודעות וחומרים שמתאימים לתנאים האלה וקשורים לשירות תקשורת המסויימת.

ב) פעולות אסורות הנך מסכים שהפעולות הבאות אסורות ומהוות הפרה חומרית של התנאים האלה. הרשימה הזאת אינה אמורה להיות ממצה. וצ'טרנדום שומר לעצמו הזכות לקבוע איזה סוגים של התנהלות נחשבים על ידו כשימוש בלתי הולם של אתר האינטרנט. במקרה של שימוש בלתי הולם, צ'טרנדום, או השלוחים שלו רשאים לנקוט בצעדים כפי שהוא קובע לפי שיקול דעתו הבלעדי.

בתור דוגמה ולא כהגבלה, הנך מסכים שכאשר אתה משתמש באתר האינטרנט, התוכן, השירותים או שירות תקשורת, אתה תימנע מ:

 1. השימוש באתר האינטרנט, תוכנו או שירותיו לכל מטרה או לבצע פעולות תוך הפרת חוקים תקנות, קודים, או כללים מקומיים, מדינתיים, לאומיים, או בין-לאומיים.
 2. להפר כל קוד ההתנהגות או הנחיות אחרות אשר עשויות להיות ישימות לכל שרות תקשורת באשר הוא.
 3. לנקוט בכל פעולה שמטילה עומס בלתי סביר או גדול מעבר לכל פרופורציה על התשתיות של אתר האינטרנט או בדרך אחרת, באופן שעלול לפגוע בביצועים של אתר האינטרנט או להגביל או לעכב כל משתמש אחר מליהנות משירותי התקשורת או מאתר האינטרנט.
 4. להשתמש באופן בלתי מורשה באתר האינטרנט כדי למסגר, או ליצור קישורים, להיכנס באמצעות מכשירים אוטומטיים, רובוטים, סוכנים, גירוד, סקריפטים, חיפוש חכם או כל אמצעי מסוג זה כדי ליצור גישה לתוכן או לשירותים.
 5. לקבץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, או להפוך לזמין כל חלק מהתוכן או השירותים או כל חומר אחר או מידע שזמינים באתר, בעבור צדדים שלישיים מחוץ לאתר האינטרנט בכל דרך שהיא או כל חומר אחר או מידע שזמינים באתר.
 6. להכפיש, להציק, להתעלל, להטריד, לעקוב אחר, להשפיל, לאיים או להפלות אחרים או להפר בדרך אחרת את הזכויות (כגון זכויות פרטיות ופרסום) של אחרים או לחשוף המידע האישי של משתמש אחר, כגון לדוגמה דברי שטנה.
 7. להציג, לפרסם, להעלות, להפיץ או לפזר כל נושא, שם, חומר, תוכן, וידאו, תמונה, אודיו, כיתוב או מידע משמיץ, מפר זכויות, או בלתי חוקי, לדוגמה התעללות בבעלי חיים, התמכרות לסמים או תרופות, תאונות, גוויות, וכדומה. אינך רשאי לשלוח הודעה שמכיל אלימות גרפית או חסרת הצדקה (נגדך או נגד אחרים) או מראה אותך או מישהו אחר נפגע, מותקף, או מושפל.
 8. להעלות או להוריד קבצים שמכילים תוכנה או חומר אחר המוגן בזכויות קניין רוחני וחוקים אחרים, אלא אם כן אתה הבעלים של הזכויות, הכותרים, או אינטרסים או שאתה אחראי עליהן, או אם קיבלת את הרשות וכל ההסכמות הנדרשות. .
 9. להעלות או להעביר קבצים שמכילים וירוסים, קבצים פגומים, או כל תוכנה מסוג זה, או תוכנות שעלולות לפגוע בתפקוד של מחשב אחר.
 10. להשתמש באתר האינטרנט כדי להפוך לזמין פרסומות לא מוזמנות או חומרי קידום מכירות, "דואר זבל", משחקי פירמידה, מכתבי שרשרת, או צורות דומות של פרסומת בלתי מורשית או שידול או התנהלות או העברת סקרים.
 11. לקצור ולאסוף בכל דרך אחרת מידע על אחרים, לרבות כתובות אימייל, ללא הסכמתם.
 12. להוריד כל קובץ או חומר שפורסם בידי משתמש אחר של שירות תקשורת שאתה יודע, או שאתה אמור לדעת, לא ניתן להפיץ אותם באופן חוקי בדרך הזאת.
 13. לזייף או להשמיט כל ייחוס למחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כינויים או תוויות ממוצא או מקור קנייניות
 14. להגביל או למנוע כל משתמש אחר מלהשתמש או ליהנות משירותי התקשורת.
 15. לעסוק בכל פעולה אחרת אשר, לפי דעתו של צ'טרנדום, עלולה לחשוף צד שלישי כלשהו לחבות או רעה מכל סוג שהוא.

אם אתה משתמש, צופה, או נכנס לאתר האינטרנט הזה בניגוד לתנאים אלה, או אם אתה הפרת שוב ושוב את התנאים האלה או זכויות היוצרים של צד שלישי, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את ההרשאות או הזכויות שניתנו לך על ידי צ'טרנדום ואנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות במסגרת ההסכם הזה, בחוק ובהון עצמי.

ג) חומרי משתמש כל התוכן או חלק ממנו, הערות, השקפות, מידע, נתונים, חומר כתוב, וידאו, תמונה, כיתוב, מוסיקה, צליל, גרפיקה, צילומים, תוכנות, קוד, אודיו, צליל, מוסיקה, אודיו ויזואלי, תכונות אינטראקטיביות, משוב, תיעוד, צילומים, דיונים, חדשות, כתבות, הודעות, שליחת הודעות, רישומים, וחומרים אחרים, אשר נצפו ב-, נכנסו אליהם דרך, הוצגו ב-, נשלחו ל-, שוגרו ל-, הוזרמו, או הופצו, או נעשו זמינים בדרך אחרת, על-ידי אתר האינטרנט, השירותים או שירותי תקשורת על ידי משתמשים או צדדים שלישיים ("חומרי משתמשים) שייכים אך ורק לאותו אדם שממנו התקבלו חומרי משתמשים כאלה, והוא לבדו אחראי לתוכנו. השימוש ב- או ההסתמכות על חומרי משתמשים הינו לגמרי על אחריותך בלבד, וצ'טרנדום מתנער במפורש מכל אחריות שהיא בכל הקשור לחומרי משתמשים. צ'טרנדום אינו מאמת, מפקח, או מאשר חומרי משתמשים כלשהם, או דעה, המלצה, או עצה כלשהן אשר הובעו בזה מכל משתמש או זכיין מסוג אחר, ואינו מעיד על אמינותם. צ'טרנדום, או הספקים שלו, או סוכניו בשום פנים ואופן לא ישאו בכל אחריות בעבור חומרי משתמשים כלשהם.

הנך מודה ומסכים שצ'טרנדום עשוי, או שכן או שלא, לסנן מראש או להשגיח על חומרי משתמש, ויחד עם זה יש לו ולממונים שלו את הזכות (אך לא החובה) לפי שיקול דעתם הבלעדי לסנן מראש, לפקח, לסרב, למחוק, להעביר, להסיר, להשעות, לחסום, ו/או להגביל את הגישה לאתר האינטרנט ולכל תוכן וחומרי משתמש, שזמינים דרך אתר האינטרנט. הנך מבין שעל ידי השימוש באתר האינטרנט, אתה עלול להיחשף לחומרי משתמש שלדעתך הם פוגעניים, מעוררים סלידה או שעשויים להכיל עירום או תכנים המיועדים למבוגרים בלבד או חומר מיני מפורש. חלק מתוכן אתר האינטרנט הזה עשוי לפגוע בך. אם אתה סבור שהתוכן מפר את תנאי השימוש האלה, אז תייג או "דגל" את זרם הוידאו שבו אתה צופה, על מנת להגיש אותו לביקורת אצלנו. הנך מסכים שעליך להעריך, ולשאת בכל הסיכונים הכרוכים בחשיפה לחומרי משתמש כלשהם שפורסמו בידי אחרים.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, יש לצ'טרנדום ולממונים שלו הזכות, באופן זמני או לצמיתות, להסיר, למחוק, לחסום, להשעות, או להגביל את חשבונך או גישתך לאתר האינטרנט או לכל תוכן או חומרי משתמש באתר האינטרנט אשר מפירים את התנאים האלה או מעוררים סלידה בדרך כלשהי אחרת, או פוגעניים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של צ'טרנדום, לרבות, וללא הגבלה, הסרת או החלפת מילים של ניבולי פה או בשפה בלתי הולמת. הנך מסכים שלא תהיה לצ'טרנדום כל חבות בעבור הסרה, מחיקה, חסימה, השעיה, או הגבלה, או כל פעולה אחרת שנעשית לפי סעיף זה.

כמו כן, אתה מסכים ומאשר כי שלא תסתמך על אתר האינטרנט הזה או כל תוכן או שירותים שזמינים דרך אתר האינטרנט. איננו נושאים בכל אחריות בעבור שגיאות או השמטות בחומרי משתמש או קישורים שמוטמעים בהם או בעבור כל תוצאה שמתקבלת מהשימוש במידע כזה. בשום פנים ואופן לא תהיה לצ'טרנדום, או לספקים שלו, או לסוכנים שלו כל חבות בעבור כל הפסד או נזק שייגרם בגלל ההסתמכות שלך על חומרי משתמש כאלה.

למעט כפי שהותר אחרת במפורש בחוק זכויות יוצרים, או כפי שמפורט במפורש להלן בכל דרך אחרת, לא תעתיק, תפיץ, תעביר בשידור חוזר, תפרסם או תנצל מבחינה מסחרית את התוכן שהורדת ללא רשות מפורשת של צ'טרנדום ובעלי זכויות היוצרים. אסור לך למכור, להשכיר, או לשכור גישה אל או שימוש באתר האינטרנט או שירותיו. לא תעשה שימוש באתר האינטרנט הזה או תוכנו או שירותיו בכל זמן או לשם כל מטרה שאינה חוקית או אסורה במסגרת התנאים האלה ותנאים אחרים והודעות באתר האינטרנט ויהיו כפופים לכל המשפטים, הכללים, התקנונים, הפקודות, הצווים, החוקים, הקודים, התקנות, התקנונים, או האמנות המקומיות, המדינתיות, הפדרליות, הלאומיות, או הבינלאומיות הרלוונטיות של כל שלטון או גוף משפטי של כל תחום שיפוט. לא תשתמש באתר האינטרנט בכל דרך שעלולה לגרום נזק, להשבית, לפגוע, או להפריע לשימוש של כל משתמש אחר באתר האינטרנט או שירותיו או תוכנו. אין לך רשות לנסות להיכנס לאתר האינטרנט באמצעים לא חוקיים כגון על-ידי פריצה (האקינג) או כל דרך לא חוקית אחרת. אסור לך להשיג או להשיג על ידי כל אמצעי כל תוכן או שירותים שלא אמורים להיות זמינים לך דרך אתר האינטרנט.

ד) שליחת הודעותאתה לבדך אחראי בעבור חומרי המשתמש שאתה שולח, מציג, משתף, מזרים, שולח באימייל, מעביר או הופך לזמין בכל דרך אחרת באמצעות אתר האינטרנט או שירותיו ("הגשה"). כל ההגשות כפופות לתנאים אלה והנך מסכים שלא תגיש שום הגשה אשר מפר את התנאים האלה. הנך מבין כי צ'טרנדום אינו מבטיח סודיות כלשהי לגבי כל דבר שתשלח. צ'טרנדום אינו מחוייב לשלוח או להשתמש באף הגשה ועשוי להסיר, למחוק, לחסום, להשעות, לסיים, או להגביל את הגישה לכל הגשה בכל זמן שהוא לפי שיקול דעתו הבלעדי. הנך מאשר ומסכים כי צ'טרנדום זכאי להסיר, למחוק, לחסום, להשעות, לסיים, או להגביל את ההגשה או החשבון שלך או הגישה שלך לאתר האינטרנט, תוכנו, או שירותיו לצמיתות או זמנית, וללא הודעה מוקדמת, באם צ'טרנדום יראה שהנך, או משתמשים אחרים זיהו אותך בתור אחד שהוא (או פעם אחת או שוב ושוב), פוגעני בהגשות שלך, או אם השימוש שלך באתר האינטרנט, שירותיו או תוכנו מפר את התנאים האלה. למען הסר כל ספק, אם ההגשה שלך מסומנת ב"דלג", "דגל", "דווח", או "תייג" בידי משתמשים אחרים, או פעם אחת או שוב ושוב מהסיבות שהוזכרו לעיל, אז אנו שומרים לעצמנו הזכות לבצע את כל הפעולות שהוזכרו לעיל. הנך מסכים כי צ'טרנדום לא תשא בשום חבות בגין הסרה, מחיקה, חסימה, השעיה, סיום, או הגבלה מסוג זה בעבור פעולות כלשהן שננקטו לפי סעיף זה. הפרות של תנאי השימוש עלולות לגרום להופעת הודעת אזהרה או לסגירת החשבון שלך. אם תפר את התנאים האלה אנו שומרים לעצמנו הזכות לסגור, זמנית או לצמיתות, את חשבונך, או לבטל או לחסום את גישתך לאתר האינטרנט, תוכנו או שירותיו.

על ידי ביצוע הגשה, הנך מצהיר ומתחייב שההגשה שלך מכילה תוכן אמיתי, היצירה המקורית שלך, ואינו מפר את זכויותיו של אף אדם ואף ישות, ושאתה וכל אדם אחר שהוזכר או הוצג בהגשה שלך מוותר על כל וכל התביעות בדבר השימוש, שליחה, העתקה, תיקון, העברה, או הפצה של ההגשה או כל חלק ממנו, בידי צ'טרנדום והממונים שלו. הנך מצהיר ומתחייב שאתה הבעלים על כל הזכויות, הכותרת, והעניין, לרבות זכויות היוצרים, של ההגשה שלך, ומחזיק בכל הרשיונות הנחוצים או המהדורות הנוגעות לתוכן ההגשה שלך, וההסכמות והזכויות להשתמש, לשלוח, להעתיק, לתקן, להפיץ, להזרים, או להעביר את ההגשה שלך. הנך מסכים שאתה לבדך אחראי בעבור ההגשה האישית שלך וההשלכות של ההגשה וההזרמה, ההעברה, ההצגה, או הפרסום של ההגשה שלך באמצעות השירות. עליך להעריך ולשאת בכל הסיכונים הכרוכים בחשיפתך של כל הגשה באשר הוא.

על ידי ביצוע הגשה, הנך נותן לצ'טרנדום והזכיינים, הנמחים והממונים שלו, זכות ורשיון בלתי חוזר, להמחאה, להעברה, לרשיון-משנה באופן מלא (באמצעות מספר רמות של רשיון-משנה), תמידי, כלל-עולמי, ללא תמלוגים, משולם באופן מלא, לא בלעדי, ולפי שיקול דעתם הבלעדי, להשתמש, להפיץ, להזרים, לשכפל, לשלוח, לתקן, להעתיק, לצרף, להתאים, לפרסם, לתרגם, להשכיר, לשכור, למכור, למכור מחדש, לבצע, או להציג (אם בפומבי או באופן אחר), להפוך לזמין באינטרנט או להעביר בדרך אלקטרונית, ולבצע, וליצור עבודות נגזרות מההגשה שלך (בשלמות או חלקית), יחד עם השם שלך או עם חלק כלשהו ועיר/עיירה/ארץ מגורים, לפי שיקול דעתו של צ'טרנדום, באתר האינטרנט או במקום אחר, ולהשתמש, להעתיק, להתאים, להפיץ, או לכלול כל או חלק מההגשה שלך בפרסומת, קידום מכירות, מחקר, ניתוח או חומרים אחרים בכל פורמט או אמצעי או ערוצים שידועים עכשיו או שפותחו מאוחר יותר. הנך מוותר בזה על כל זכות לבדוק שימוש כזה וכל תביעה שמבוססת על כותר, פרטיות, סודיות, פירסום, הוצאת דיבה, גזל, קניין רוחני או תביעות דומות בקשר לשימוש כלשהו בהגשה שלך. כמו-כן הנך מעניק בזה לכל משתמש באתר האינטרנט, תוכנו ושירותיו רשיון לא בלעדי לצפות, להשתמש, ולגשת להגשה שלך באמצעות אתר האינטרנט כפי שהותר באמצעות השימושיות של השירות ובמסגרת התנאים האלה.

9) הבהרות ונהלים להגשת תביעות על זכויות יוצרים או הפרת זכויות קניין רוחני

אם הינך מאמין, כי העבודה שלך הועתקה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, או כי זכויות הקניין הרוחני שלך הופרו באופן אחר, נא המצא לנציג זכויות היוצרים של צ'טרנדום הודעה שכוללת את המידע הבא:

צ'טרנדום עשוי, בתנאים המתאימים ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להשבית ו/או לסיים את השימוש באתר האינטרנט, תוכנו, או שירותיו אצל משתמשים אשר מפירים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שהעבודה שלך הועתקה באופן שמהווה הפרת זכות יוצרים, או זכויות הקניין הרוחני שלך הופרו בדרך אחרת, אנא המצא לנציג זכויות היוצרים של צ'טרנדום הודעה שמכילה את המידע הבא:

 1. חתימה אלקטרונית או פיזית של מי שמורשה לפעול בשמו של בעל זכות היוצרים או זכות קניין רוחנית אחרת;
 2. תיאור של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר שלטענתך הופרה;
 3. תיאור של המקום שבו החומר שלטענתך מפר ממוקם באתר (מתן כתובות אינטרנט בגופו של הודעת אימייל היא הדרך הטובה ביותר כדי לעזור לנו לאתר את התוכן במהירות);
 4. שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, וכתובת אימייל;
 5. הצהרה שלך, שאתה מאמין בתום לב כי השימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות יוצרים או קניין רוחני, הנציג שלו, או על פי החוק;
 6. הצהרה שלך, נעשה תחת עונש של שבועת שקר, כי המידע שלעיל בהודעתך הינו מדויק וכי אתה הוא בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני או מורשה לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני.

אם אתה מאמין בתום לב שהוגשה נגדך תביעה לא מוצדקת להפרת זכויות יוצרים בידי צ'טרנדום, חוק ה-DMCA מאפשר לך לשלוח לצ'טרנדום הודעה נגדית.

הודעות והודעות נגדיות חייבות לעמוד בדרישות החוק בהתאם לחוק ה-DMCA; ראו http://www.copyright.gov/ לפרטים. הודעות בדבר תביעות להפרת זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, ויש לשלוח הודעות נגדיות לנציג זכויות היוצרים של צ'טרנדום, אשר ניתן להשיג אותו באחת מהדרכים הבאות:

כתובת למשלוח מכתבים: ChatRandom, Inc. 244 5th Ave. #1835, New York, NY 10001
אימייל: [email protected]

עליך לוודא שאתה יודע אם התוכן שראית בצ'טרנדום מפר את זכויות היוצרים שלך. אם אינך בטוח לגבי מה הן הזכויות שלך, או אם זכויות היוצרים שלך הופרו, רצוי שקודם כל תתייעץ עם עורך דין. עליך להיזהר שעשויות להיות השלכות משפטיות שליליות בארצך, אם תציג טענה שקרית או אם תציג טענה בחוסר תום לב להפרת זכויות יוצרים באמצעות הליך זה.

נא לשים לב גם, כי המידע הכלול בהודעה המשפטית הזאת עשוי להיות מועבר לאותו אדם אשר סיפק את התוכן המפר לכאורה.

10) קישורים

קישורים לאתרים אחרים ותוצאות חיפוש אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרים שמופעלים בידי צדדים אחרים. אתר האינטרנט מספק את הקישורים האלה לאתרים אחרים לנוחותך, והשימוש שלך באתרים הללו הינו באחריותך בלבד. האתרים המקושרים אינם בשליטת צ'טרנדום, אשר אינו נושא באחריות לגבי התוכן שזמין באתרים של צדדים שלישיים. קישורים כאלה אינם מהווים אישור על טיב המידע בכל אתר באשר הוא וצ'טרנדום מסירה כל האחריות ביחס לגישתך אל, שימושך בעסקאות באתרים מקושרים מסוג זה. הנך מאשר ומסכים כי צ'טרנדום לא תישא באחריות או בחבות, ישירות או בעקיפין, בגין כל נזק, הפסד או כל תביעה אחרת שנגרמו ממש או לכאורה כתוצאה מ- או בקשר ל-, כניסה אל, שימוש ב- או הסתמכות על אתר האינטרנט או תוכן כלשהו או שירותים שזמינים ב- או דרך כל אתר אחר או משאב.

קישורים אל אתר האינטרנט הזההנך רשאי לקשר אתר אחר לאתר האינטרנט הזה בכפוף למדיניות הקישורים הבאה: (א) אסור שהמראה, המיקום והיבטים אחרים של כל קישור יפגעו או ידללו את המוניטין של צ'טרנדום או של אתר האינטנט; (ב) אסור שהמראה, המיקום והיבטים אחרים של הקישור ייצרו רושם שקרי שהאתר, העסק, הארגון או הישות שלך הינו בחסות, מאושר בידי, מסונף אל, או קשור לצ'טרנדום או אתר האינטרנט; (ג) כאשר הקישור נבחר על-ידי המשתמש, הקישור חייב להציג את אתר האינטרנט במסך מלא ולא בתוך מסגרת באתר המקשר; ו- (ד) צ'טרנדום שומר לעצמו הזכות להסיר את הסכמתו לקישור בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

11) הכנסת שינויים באתר האינטרנט

צ'טרנדום שומר לעצמו הזכות בכל זמן ומעת לעת לשנות, להשעות, לחסום, לסיים, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את אתר האינטרנט, תוכנו, או שירותיו, כל חלק הימנו, עם או בלי הודעה מוקדמת. הנך מסכים שצ'טרנדום לא יהיה מחוייב כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה, חסימה, סיום, הפסקה של אתר האינטרנט, תוכנו או שירותיו.

12) השעיה ושלילת זכויות

צ'טרנדום שומר לעצמו הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, מיד וללא הודעה מראש, לחסום ולהפסיק את גישתך לאתר האינטרנט, תוכנו, או שירותיו, או כל חלק הימנו, מסיבה כלשהי, לרבות, וללא הגבלה כל הפרה מצדך של תנאי השימוש האלה. הנך מסכים שצ'טרנדום לא יהיה מחוייב כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין השעיה או הפסקה כזאת.

13) הצהרת ויתור

אתר האינטרנט ותוכנו והמידע, שירותים, מוצרים, הגרלות, תחרויות, ציורים, או פעילויות אחרות שמוצעות, אשר נכללים או מפורסמים באתר האינטרנט, לרבות, וללא הגבלה, חומר כתוב, וידאו, גרפיקה וקישורים, מסופקים על בסיס "כמות שהוא" וגם "כמות שהוא זמין" ללא ערבויות מכל סוג שהוא, אם מפורשות או מרומז. במידה המרבית המותרת על פי החוק, צ'טרנדום והזכיינים, הספקים והצדדים הקשורים מתנערים מכל ייצוגים וערבויות, מפורש או מרומז, ביחס לאתר האינטרנט והתוכן, מידע, שירותים, מוצרים וחומרים שזמינים ב- או דרך אתר האינטרנט, לרבות, וללא הגבלה, ערבויות אודות סחירות או כשירות למטרה מסויימת, תואר, אי הפרה, חופש מוירוס מחשב ואחריות מכללא הנובעת ממהלך עסקה או מהלך ביצוע. השימוש שלך באתר או כל תוכן או שירותים הם באחריותך הבלעדית.

במידה המרבית המותרת על פי החוק, צ'טרנדום מסיר כל התחייבות, תנאים, התניות, ייצוגים, אודות הדיוק והשלמות של המידע באתר האינטרנט הזה ובכל אתר אינטרנט שמקושר לאתר הזה ואינו מקבל על עצמו שום אחריות או חבות בעבור (א) שגיאות, טעויות, או אי-דיוקים בתוכן, (ב) פציעה בגוף או נזק לרכוש מכל סוג שהוא, כתוצאה מגישתך ל- ושימושך בשירותים שלנו, (ג) כניסה בלתי מורשית כלשהי ל- או השימוש בשרתים המאובטחים שלנו ו/או כל מידע אישי, חסוי, ו/או כלכלי ששמור שם, (ד) כל הפסקה או סיום של שידור אל או מהשירותים שלנו, (ה) כל באגים, וירוסים, סוסים טרויאנים, וכדומה אשר עשויים להיות משודרים אל או דרך השירותים שלנו על ידי צד שלישי כלשהו, ו/או (ו) שגיאות כשלהן או השמטות בחלק כלשהו מהתוכן, או בעבור כל הפסד או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה ממה שפרסמת או משימוש בכל תוכן שפורסם, נשלח באימייל, שודר, או הועמד לרשותך בדרך אחרת באמצעות השירותים או אתר האינטרנט. צ'טרנדום אינו מתחייב, מאשר, ערב, ואינו נוטל אחריות בעבור שום מוצר או שירות שמפורסם או מוצע בידי צד שלישי באמצעות השירותים או קישור כלשהו לשירותים או מוצגים בבאנר או פרסומת מסוג אחר, וצ'טרנדום לא יהיה שותף ל- ולא יהיה מחוייב בצורה כלשהי לנטר כל עסקה או תקשורת בינך ובין משתמש אחר או ספק מצד שלישי של מוצרים או שירותים, כמו במקרה של רכישת מוצר או שירות על ידי מתווך כלשהו או בסביבה כלשהי, עליך להפעיל שיקול דעת ולנקוט באמצעי זהירות היכן שצריך.

מבלי להגביל את כל האמור לעיל, הנך אחראי לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי להבטיח שכל סוג של תוכן, שירותים או גישה לאתר האינטרנט נקי מוירוסים וכל קוד מזיק אחר.

14) הגבלת אחריות

צ'טרנדום והצדדים הקשורים מתנערים מכל אחריות, במידה המרבית המותרת על פי החוק, בין מכוח החוזה, נזיקין (לרבות, וללא הגבלה, רשלנות) אחריות קפידה או כל תאוריה אחרת מתוך או בקשר עם האתר, השימוש, אי היכולת להשתמש, או תיפקוד המידע, תוכן, שירותים, מוצרים וחומרים שהם זמינים מ- או באמצעות אתר האינטרנט, בשום מקרה לא יהא צ'טרנדום, קציניו, מנהליו, עובדיו, סוכניו, או מי מהגופים הקשורים אליו, או ספקים מחוייבים בגין כל הפסד, הוצאה, נזק, ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, מקרי, מופתי, או תוצאתי, הוצאות, או נזקים, גם אם נמסרה הודעה מוקדמת לאנשים ולגופים האלה אודות האפשרות לנזקים מסוג זה, ההגבלות האלה יהיו בתוקף ללא קשר לכל כשל במטרה העיקרית של תרופה מוגבלת כלשהו המצוינת כאן., מבלי להגביל את כל האמור לעיל, האחריות המצטברת של צ'טרנדום כפי שעולה מתוך או ביחס לתנאים אלה או אתר האינטרנט או התוכן, מידע, חומרים, מוצרים או שירותים ב- או על-ידי אתרי האינטרנט לא תעלה על חמשים דולר (ארה"ב).

הנך מודה מפורשות שצ'טרנדום לא יהיה מחוייב לתוכן, או להתנהלות או התוכן המשמיץ, המגונה, הפוגעני, המתועב, בעל האופי המיני, הפורנוגרפי, החשפני, או הבלתי חוקי של צד שלישי כלשהו ושהסיכון או הנזק, מכל הנזכר כאן, לחלוטין עליך.

חריגים ומגבלות:היות ורשויות שיפוט מסויימות אינן מתירות הגבלות על משך אחריות מכללא, או ביטול או הגבלה של חבות לגבי נזקים תוצאתיים או מקריים, לכן ההגבלות המתוארות לעיל עשויות שלא לחול עליך. ההגבלה הזאת של חבות תהא במידה המרבית המותרת על פי החוק החל.

15) חובת הודעה לפי החוק של קליפורניה

לפי סעיף 1798.83 של הקוד האזרחי של קליפורניה, משתמשים זכ
עקוב אחרינו: