מסמך זה נכתב ולהתפרש בשפה האנגלית. המסמך מסופק בשפה שאינה אנגלית לנוחותך בלבד.

הודעה בנוגע לפתרון סכסוכים: הסכמים אלה כוללים הוראות המפקחות על הטענה שאתה ואנחנו עלולים להיות מתנגדים זה לזה (ראה בוררות להלן), לרבות הסכם ומחויבות למחלוקות במחלוקת, אשר ידרשו ממך להגיש טענות שיש לך נגדנו ל בוררות מחייבת. אנא קרא את הוראת הבוררות בהסכם זה כאשר היא משפיעה על זכויותיך לפי הסכם זה.

הסכם תנאי שימוש Chatrandom

עדכון אחרון: May 1, 2019

קבלת ההסכם

הסכם תנאי שימוש זה מוזן בינך לבין Cogroup Limited, חברה מוגבלת הנוצרת תחת חוקי אנגליה ווילס ("חברה", "אנחנו" או "us"). התנאים הבאים, יחד עם כל המסמכים שהם משלבים במפורש על ידי התייחסות (באופן קולקטיבי, זה "הסכם"), לשלוט על הגישה שלך להשתמש בצ אינטראקטיבית המצלמה הזרמת שירות דרך האתר של החברה הממוקמת ב Chatrandom.com ("האתר") והיישום הנייד של החברה (באופן קולקטיבי, "Chatrandom"), כולל כל תוכן, פונקציונליות, ושירותים המוצעים על או דרך quackle ("שירותים"), בין אם כ אורח או משתמש רשום.

אנא קרא הסכם זה בקפידה לפני שאתה מתחיל להשתמש Chatrandom. על-ידי הורדת היישום הנייד, גישה באמצעות האתר, ביצוע כל שימוש בשירות, או לחיצה לקבל או להסכים להסכם זה כאשר אפשרות זו מתקבלת בפניך, אתה מסכים להיות מאוגד ולציית הסכם זה ואת המקובל שלנו השתמש במדיניות ("AUP"). אם אין ברצונך להסכים להסכם זה או ל-AUP, אין לגשת או להשתמש ב-Chatrandom.

המלון מוצע וזמין למשתמשים בני 18 ומעלה. באמצעות Chatrandom, אתה מציין כי אתה בגיל המשפטי ליצור חוזה מחייב עם החברה ולענות על כל דרישות הזכאות לעיל. אם אינך עונה על כל הדרישות הללו, אין לגשת או להשתמש ב-Chatrandom.

שינויים בהסכם

אנו רשאים לשנות ולעדכן הסכם זה מפעם לפעם בשיקול דעתנו הבלעדי. כל השינויים הם יעילים מיד כאשר אנו לפרסם אותם ולהחיל על כל הגישה והשימוש של Chatrandom לאחר מכן. עם זאת, כל שינוי בהוראות המחלוקת האמור בחוק ובתחום השיפוט לא יחולו על סכסוכים שעליהם הצדדים מבחינים בפועל על או לפני התאריך שבו השינוי נרשם ב-Chatrandom.

המשך השימוש שלך ב-Chatrandom לאחר פרסום ההסכם המתוקן משמעו שתסכים לשינויים. אתה צפוי לבדוק בדף אינטרנט זה לעתים קרובות, כך שאתה מודע לשינויים כלשהם, כאשר הם מחייבים אותך.

גישה לביטחון שמאלי ולאבטחת חשבון

אנו עשויים לסגת או לשנות את Chatrandom, וכל שירות או חומר שאנו מספקים על Chatrandom, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. אנחנו לא נהיה אחראים אם מכל סיבה שהיא כל חלק של Chatrandom אינו זמין בכל עת או בכל תקופה. מפעם לפעם, אנו עשויים להגביל את הגישה לכל או חלק מ-Chatrandom למשתמשים, כולל משתמשים רשומים.

אתה אחראי על:

 • ביצוע כל הסידורים הדרושים לך כדי שתהיה לך גישה Chatrandom.

 • להבטיח כי כל מי שניגש Chatrandom דרך החיבור שלך לאינטרנט מודעים להסכם זה ולציית לו.

כדי לגשת אל Chatrandom או חלק מהמשאבים שהוא מציע, ייתכן שתתבקש לספק פרטי רישום מסוימים או מידע אחר. זה מצב של השימוש שלך Chatrandom כי כל המידע שאתה מספק לנו הוא הושלם. אתה מאשר כי כל המידע שאתה מספק להירשם עם Chatrandom או אחרת, כולל באמצעות שימוש בתכונות אינטראקטיביות כלשהן על Chatrandom, נשלטת על ידי מדיניות הפרטיות שלנו, ואתה מסכים לכל הפעולות שאנו לוקחים ביחס ל מידע התואם למדיניות הפרטיות שלנו.

אם תבחר או שאתה מסופק עם שם משתמש, סיסמה או כל פיסת מידע אחרת כחלק מנוהלי האבטחה שלנו, עליך להתייחס למידע זה כסודי ואסור לך למסור אותו לאף אדם או לישות אחרת. אתה גם מכיר בכך שהחשבון שלך הוא אישי עבורך ולא יספק לאף אדם אחר גישה ל-Chatrandom או חלקים ממנו באמצעות שם המשתמש, הסיסמה או מידע אבטחה אחר. אתה תודיע לנו מיד על כל גישה לא מורשית או שימוש של שם המשתמש או הסיסמה שלך או כל הפרת אבטחה אחרת. כמו כן, תבטיח שתצא מהחשבון שלך בסוף כל הפעלה. עליך להשתמש בזהירות מסוימת בעת גישה לחשבון שלך ממחשב ציבורי או משותף, כך שלאחרים לא תהיה אפשרות להציג או לתעד את הסיסמה או מידע אישי אחר.

יש לנו את הזכות להשבית כל שם משתמש, סיסמה או מזהה אחר, בין אם נבחרתם או מסופקים על ידינו, בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי לכל סיבה שהיא, כולל אם, לדעתנו, הפרת כל הוראה של הסכם זה.

זכויות קניין רוחני

באופן אקראי וכל התוכן, התכונות והפונקציונליות שלה (לרבות כל המידע, התוכנה, הטקסט, הצגים, התמונות, הווידאו והשמע, והעיצוב, הבחירה והסידור שלו) נמצאים בבעלות החברה, הרישיונות שלה, או ספקים אחרים של ה חומר ומוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סוד מסחרי וקניין רוחני אחר או חוקי זכויות קנייניות.

הסכם זה מאפשר לך להשתמש ב-Chatrandom עבור השימוש האישי שלך, לא מסחרי בלבד. אין לשכפל, להפיץ, לשנות, ליצור עבודות נגזרות של, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם מראש, להוריד, לאחסן או להעביר כל חומר ב-Chatrandom, למעט כדלקמן:

 • המחשב שלך עשוי לאחסן באופן זמני עותקים של אותם חומרים ב-RAM הנלווים לגישה שלך ולצפייה בחומרים אלה.

 • באפשרותך לאחסן קבצים שאוחסנו במטמון באופן אוטומטי על-ידי דפדפן האינטרנט למטרות שיפור התצוגה.

 • באפשרותך להדפיס או להוריד עותק אחד של מספר סביר של עמודים באתר לשימוש אישי, לא מסחרי ולא עבור שכפול, פרסום או הפצה נוספים.

 • באפשרותך להוריד עותק יחיד של היישום הנייד Chatrandom למכשיר הנייד שלך אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי, בתנאי שתסכים להיות מחויב בהסכם הרשיון למשתמש הקצה שלנו עבור יישומים אלה.

 • אם אנו מספקים תכונות מדיה חברתית עם תוכן מסוים, באפשרותך לנקוט פעולות אלה כזמינות על-ידי תכונות אלה.

אין לעשות:

 • שינוי עותקים של כל חומר מ-Chatrandom.

 • השתמש בכל האיורים, התצלומים, רצפי הווידאו או השמע, או כל גרפיקה בנפרד מהטקסט הנלווה.

 • למחוק או לשנות כל זכויות יוצרים, סימני מסחר או הודעות אחרות של זכויות קנייניות מעותקים של חומרים מ-Chatrandom.

אין לגשת או להשתמש עבור כל מטרה מסחרית כל חלק של Chatrandom או כל שירותים או חומרים הזמינים דרך Chatrandom.

אם תדפיס, להעתיק, לשנות, להוריד, או להשתמש בדרך אחרת או לספק כל אדם אחר עם גישה לכל חלק של Chatrandom הפרה של הסכם זה, הזכות שלך להשתמש Chatrandom תסתיים מיד ואתה חייב, על האפשרות שלנו, להחזיר או להרוס את כל העותקים של ה חומרים שביצעת. לא מעניין או להיות אקראי או כל תוכן על Chatrandom מועבר אליך, וכל הזכויות לא הוענקה במפורש שמורות על ידי החברה. כל שימוש ב-Chatrandom שאינו מותר במפורש על ידי הסכם זה הוא הפרה של הסכם זה ועלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים.

סימני

שם החברה, המונח Chatrandom®, הלוגו של החברה, וכל השמות הקשורים, סמלים, שמות מוצר ושירות, עיצובים, וסיסמאות הם סימני שירות וסימנים מסחריים של החברה או החברות המסונפות אליה או הרישיונות. אסור לך להשתמש באותם סימנים. ללא אישור כתוב של החברה כל השמות האחרים, הסמלים, שמות המוצרים והשירותים, העיצובים והסיסמאות ב-Chatrandom הם סימני השירות וסימני ההיכר של בעליהם המתאימים.

שימושים אסורים

אתה רשאי להשתמש ב-Chatrandom רק למטרות חוקיות ובהתאם להסכם זה. אסור להשתמש ב-Chatrandom:

 • בכל דרך הפוגעת בחוק הפדרלי, הממלכתי, הלאומי, המקומי או הבינלאומי, או ברגולציה (כולל כל החוקים הנוגעים ליצוא של נתונים או תוכנה לארצות הברית או למדינות אחרות).

 • לצורך ניצול, פגיעה או ניסיון לנצל או לפגוע בקטינים בכל דרך שהיא, על-ידי חשיפת התכנים לתוכן בלתי הולם, בבקשה למידע אישי או אחר.

 • כדי לשלוח, לקבל ביודעין, להעלות, להוריד, להשתמש או להשתמש מחדש בחומר שאינו תואם את תקני התוכן האמור בהסכם זה או AUP.

 • כדי לשדר, או להשיג את השליחה, כל חומר פרסומי או פרסומי ללא הסכמה בכתב שלנו, כולל כל "דואר זבל", "מכתב שרשרת", "ספאם" או כל שידול דומה אחר.

 • כדי להתחזות או לנסות להתחזות לחברה, עובדת חברה, משתמש אחר או כל אדם או ישות אחרים (כולל באמצעות כתובות דואר אלקטרוני או שמות משתמשים המשויכים לכל אחד מהאמור לעיל).

 • כדי לעסוק בכל התנהלות אחרת המגבילה או מעכבת את השימוש או ההנאה של כל אדם, או אשר, כפי שנקבע על ידינו, עלולים לפגוע בחברה או במשתמשים של Chatrandom או לחשוף אותם לחבות.

בנוסף, אסור לך:

 • השתמש ב-Chatrandom בכל דרך שיכולה להשבית, להעמיס, לפגוע או לפגוע באתר או להפריע לשימוש של כל צד אחר של Chatrandom, כולל יכולתם לעסוק בפעילויות בזמן אמת דרך Chatrandom.

 • השתמש בכל רובוט, עכביש, או התקן אוטומטי אחר, תהליך, או אמצעי גישה Chatrandom לכל מטרה, כולל ניטור או העתקה של כל חומר על Chatrandom.

 • השתמש בכל תהליך ידני כדי לפקח או להעתיק את כל החומר על Chatrandom או לכל מטרה אחרת לא מורשה ללא הסכמה מראש בכתב שלנו.

 • השתמש בכל התקן, תוכנה או שגרה המפריע העבודה הנכונה של Chatrandom.

 • הציגו וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות לוגיות, או חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית.

 • לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, להפריע, נזק, או לשבש כל חלקים של Chatrandom, השרת שבו Chatrandom מאוחסן, או כל שרת, מחשב, או מסד נתונים המחובר Chatrandom.

 • התקפה באופן אקראי באמצעות התקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות מבוזרת.

 • אחרת, נסה להתערב. בעבודה הנכונה של צ'אקקרי

תרומות משתמשים

Chatrandom מכיל צ'אט ותכונות אינטראקטיביות אחרות (באופן קולקטיבי, "שירותים אינטראקטיביים") המאפשרים למשתמשים לפרסם, לשלוח, לפרסם, להציג, או להעביר למשתמשים אחרים או לאנשים אחרים ("post") תוכן או חומרים (באופן קולקטיבי " תרומות משתמשים") על או דרך chatrandom.

על כל התרומות למשתמש לציית לתקני התוכן שצוינו בהסכם זה וב- AUP.

כל תרומת המשתמש שאתה מפרסם ל-Chatrandom תיחשב לאינה חסויה ולא קניינית. על-ידי מתן כל תרומה למשתמש ב-Chatrandom, אתה מעניק לנו בזאת ואת החברות המסונפות אלינו ונותני השירות שלנו, וכל אחד מהרישיונות המתאימים להם, הפעילויות העוקבות והקצאת רישיון לשימוש, לשכפל, לשנות, לבצע, להציג, להפיץ ו אחרת מוסרים לצדדים שלישיים כל תרומת המשתמש לכל מטרה, אלא אם כן ניתן אחרת במדיניות הפרטיות שלנו.

: אתה מציין את זה

 • אתה בבעלותך או שולט בכל הזכויות בתוך ובתרומות המשתמש ובזכות להעניק את הרישיון שניתן לפנינו ולספקי החברות והשירותים שלנו, וכל אחד מהרישיונות, הפעילויות העוקבות והצדדים שלנו.

 • כל תרומות המשתמש שלך יעשו ויהיו מצייתים להסכם זה.

אתה מודע לכך שאתה אחראי לכל תרומה למשתמש שאתה מגיש או מתרום, ואתה, לא החברה, מקבל אחריות מלאה על תוכן זה, כולל חוקיות, אמינות, דיוק והחלקה.

איננו אחראים, או בחבות לכל צד שלישי, לתוכן או לדיוק של כל משתמש אחר שפורסם על-ידי המשתמש או כל אחד ממשתמשי ה-Chatrandom אחרים.

ניטור ואכיפה; סיום

אנו עשויים:

 • הסר או סרב לפרסם כל תרומה למשתמש לכל סיבה שהיא בשיקול דעתנו הבלעדי.

 • נקוט בכל פעולה ביחס לתרומת המשתמש שאנו מחשיבים כנחוצה או מתאימה בשיקול דעתנו הבלעדי, כולל אם אנו מאמינים כי תרומת המשתמש פוגעת בהסכם זה, כולל תקני התוכן, פוגעת בתקן ה- AUP, פוגע בזכות או בזכות אחרת של כל אדם או ישות, מאיים על ביטחונם האישי של משתמשי Chatrandom או הציבור, או יכול ליצור אחריות עבור החברה.

 • בצע פעולות משפטיות מתאימות, כולל הפניה לאכיפת החוק, עבור כל שימוש בלתי חוקי או לא מורשה של Chatrandom.

 • לסיים או להשעות את הגישה שלך לכל או לחלק משום סיבה או לא, כולל כל הפרה של הסכם זה או את AUP.

אנו נשתף באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או צו בית משפט המבקשים או מכוון אותנו לחשוף את הזהות או מידע אחר של כל אדם המבצע כל חומר על או דרך Chatrandom. אתה מוותר ומעכב את החברה ואת החברות המסונפות אליה, את ספקי הרישוי ונותני השירות שלה מכל טענה הנובעת מכל פעולה שנלקחה על ידי כל אחד מהצדדים האמור במהלך האמור, או נלקח כתוצאה מחקירות של אותם מפלגות או משפטים רשויות אכיפת החוק.

עם זאת, אנחנו לא מתחייבים לסקור את החומר לפני שהוא פורסם על Chatrandom ולא יכול להבטיח הסרת בקשה של חומר התנגדות לאחר שנרשם. לפיכך, אנו מניחים כי אין כל אחריות על כל פעולה או אי-מעש בנוגע לשידורים, תקשורת או תוכן שסופקו על-ידי כל משתמש או צד שלישי. אין לנו כל אחריות או אחריות לאף אחד על ביצועים או אי הופעה של הפעילויות המתוארות בסעיף זה.

תקני תוכן

תקני תוכן אלה ואלה שצוינו ב- AUP חלים על כל התרומות של המשתמש ושימוש בשירותים אינטראקטיביים. תרומות משתמש חייבות במלואם לציית לכל החוקים והתקנות הפדרליים, הממלכתיים, הלאומיים, המקומיים והבינלאומיים. אין לתרומות משתמש:

 • להכיל כל חומר שהוא לשון, מגונה, מגונה, מתעלל, פוגע, מטריד, אלים, שנוא, דלקתיים, או התנגדות אחרת.

 • לקדם חומר מיני מפורש או פורנוגרפי, אלימות או אפליה המבוססת על גזע, מין, דת, לאום, נכות, נטייה מינית או גיל.

 • הפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או קניין רוחני אחר או זכויות אחרות של כל אדם אחר.

 • להפר את הזכויות החוקיות (כולל זכויות הפרסום והפרטיות) של אחרים או להכיל כל חומר שיכול להצמיח כל אחריות אזרחית או פלילית לפי החוקים או התקנות הרלוונטיים או שאחרת עלול להיות בקונפליקט עם הסכם זה ושלנו מדיניות פרטיות.

 • סביר להניח שהוא. מטעה כל אדם

 • לקדם כל פעילות בלתי חוקית, או עורך דין, לקדם או לסייע לכל מעשה בלתי חוקי.

 • לגרום למטרד, אי נוחות או חרדה מיותרת או להיות צפוי לכעוס, להביך, לעורר דאגה או להרגיז כל אדם אחר.

 • להתחזות לאדם כלשהו, או לייצג באופן שונה את זהותך או השתייכות לכל אדם או ארגון.

 • כרוך פעילויות מסחריות או מכירות, כגון תחרויות, הגרלות וקידומי מכירות אחרים, סחר חליפין או פרסום.

 • תן את הרושם שהם נובעים או שאושרו על ידינו או על כל אדם או ישות אחרת, אם זה לא המקרה.

הפרת זכויות יוצרים

אם אתה סבור כי כל תרומה למשתמש מפירה את זכויות היוצרים שלך, נא עיין במדיניות זכויות היוצרים שלנו לקבלת הוראות לשליחת הודעה על הפרת זכויות יוצרים. זוהי מדיניות החברה להפסיק את חשבונות המשתמשים של הפרות חוזרות.

הסתמכות על מידע שפורסם

המידע המוצג על או באמצעות Chatrandom הוא הזמין אך ורק למטרות מידע כללי. אנחנו לא עושים שום אחריות על הדיוק, השלמות או התועלת של מידע זה. כל הסתמכות על המידע הזה. היא בהחלט על אחריותך בלבד אנו מסירים את כל האחריות והאחריות הנובעים מכל הסתמכות על חומרים אלה על-פניך או על כל מבקר אחר לצ, או על ידי כל מי שיכול לקבל הודעה על כל תוכנה.

Chatrandom כולל תוכן המסופק על ידי צדדים שלישיים, כולל חומרים המסופקים על ידי משתמשים אחרים ומורשה של צד שלישי, סינדיטורים, צובר, או דיווח שירותי. כל ההצהרות או הדעות המבובעות בחומרים אלה, וכל המאמרים והתגובות לשאלות ותכנים אחרים, מלבד התוכן המסופק על ידי החברה, הם בלבד הדעות והאחריות של האדם או הישות המספקים חומרים אלה. חומרים אלה אינם משקפים בהכרח את דעת החברה. אנחנו לא אחראים, או באחריות לך או לצד שלישי כלשהו, לתוכן או לדיוק של כל חומר המסופק על ידי צדדים שלישיים כלשהם.

שינויים ב-Chatrandom

אנו עשויים לעדכן את התוכן ב-Chatrandom מפעם לפעם, אך תוכנו אינו בהכרח שלם או עדכני. כל חומר על Chatrandom יכול להיות מעודכן בכל זמן נתון, ואנחנו לא נדרשים לעדכן את החומר הזה.

מידע עליך ועל הביקורים שלך ב-Chatrandom

כל המידע שאנו אוספים על Chatrandom כפוף מדיניות הפרטיות שלנו. באמצעות Chatrandom, אתה מסכים לכל הפעולות שננקטו על ידינו ביחס למידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.

רכישות מקוונות

חיוב חוזר. על ידי הפעלת חברות ה-VIP שלך ולספק או לייעד שיטת תשלום, אתה מאשר את מעבד התשלום המורשה שלנו כדי לחייב אותך דמי החברות VIP בקצב התוקף כאשר במקור נרשמת, וכל החיובים האחרים שאתה עלול לגרום לקשר באמצעות שימוש ב-Chatrandom, כגון מיסים או דמי עסקה אפשריים. החברות VIP שלכם תמשיך לאורך הקדנציה הראשונית שתבחרו, ובסוף הקדנציה הראשונית ששולמו מראש, היא תחדש באופן אוטומטי לתקופות ששולמו מראש באותו אורך. עליך לבטל את החברות VIP שלך לפני שהוא מתחדש כדי למנוע חיוב דמי החברות של המונח הבא לשיטת התשלום שלך. חשבונך יחויב באופן אוטומטי בתעריפי הפעילות בזמן שנרשמת במקור.

מחיר שינויים. אנו עשויים להתאים את התמחור לשירות שלנו או כל מרכיב בו בכל דרך ובכל עת שנוכל לקבוע בשיקול דעתנו הבלעדי.

מחזור חיוב. דמי החברות VIP עבור השירות שלנו תחויב בתחילת חלק תשלום של החברות שלך כל מחזור חיוב לאחר מכן, כפי שצוין בדף התשלום בזמן הרכישה הראשונית, עד שתבטל את החברות שלך.

סכסוכים לחיוב. אם אתה סבור שהעלינו עליך בטעות, עליך להודיע לנו או למעבד התשלום המורשה שלנו בכתב לא יאוחר מ-30 יום לאחר שתקבל את הצהרת החיוב שבה הופיעה לראשונה השגיאה. אם לא תודיע בתוך המועד הסופי של 30 יום, אתה מוותר על כל האשמות במחלוקת. עליך להגיש מחלוקות לחיוב בכתב באמצעות טופס איש הקשר או על-ידי פנייה ישירה למעבד התשלום המורשה שלנו ישירות ב- https://cs.segpay.com/. נא לכלול הצהרה מפורטת המתארת את האופי והכמות של האשמות המחלוקת. אנחנו נתקן כל שגיאות בחשבון ונוסיף או שקרדיט על התשלומים העתידיים שלך.

אין החזרים. תשלומים אינם ניתן להחזר ואין החזרים או קרדיטים עבור תקופות בשימוש חלקי, אלא שאנו עשויים לאשר החזר בצורה של זיכוי על פי בקשה, אם קיימים נסיבות חריגות. אם אתם מאמינים שקיימים נסיבות יוצאות דופן, אנא צרו קשר והסבירו את הנסיבות שאתם מאמינים שהוא מהווה החזר כספי. אנחנו לא מבטיחים. שניתן לך החזר כספי אם ניתן לך החזר, אנו מנפיק את ההחזר בצורה של שירותים חינם או קרדיט לשיטת התשלום שהשתמשת עבור הרכישה שלך; אנחנו לא נעשה החזרים בצורה של מזומנים או לבדוק. הוראה של החזר במופע אחד אינה מקנה לך החזר בעתיד למקרים דומים; וגם לא מחייב אותנו לספק החזרים בעתיד, בשום נסיבות.

ביטול. אתה יכול לבטל את החברות שלך VIP בכל עת, ואתה תמשיך לקבל גישה הטבות חברות ה-VIP בסוף מחזור החיוב שלך. כדי לבטל את החברות VIP שלך, לחץ על "החשבון שלי" ולאחר מכן לחץ על "ביטול חברות". אם אתה זקוק לסיוע ביטול המנוי שלך, אנא צור קשר עם מחלקת התמיכה שלנו לחיוב.

קישור לתכונות המדיה החברתית של Chatrandom והחברה

אתה יכול לקשר לאתר הבית שלנו, בתנאי שאתה עושה זאת באופן שהוא הוגן ומשפטי ואינו פוגע המוניטין שלנו או לנצל את זה, אבל אתה חייב לא ליצור קישור באופן שמרמז כל צורה של התאגדות , אישור או הסבה מהצד שלנו ללא הסכמה מפורשת בכתב.

Chatrandom יכול לספק תכונות מדיה חברתית מסוימים המאפשרים לך:

 • קישור מתוך אתרי אינטרנט מסוימים של ספקים חיצוניים או מסוימים לתוכן מסוים ב-Chatrandom.

 • שלח מיילים או תקשורת אחרת עם תוכן מסוים, או קישורים לתוכן מסוים, על Chatrandom.

 • הסיבה לכך שחלקים מוגבלים של תוכן ב-Chatrandom יוצגו או יוצגו כמוצגים באתרי אינטרנט מסוימים של ספקים חיצוניים או מסוימים.

באפשרותך להשתמש בתכונות אלה אך ורק כאשר הן מסופקות על ידינו ובלבד ביחס לתוכן שהם מוצגים בהם ובהתאם לתנאים נוספים שאנו מספקים ביחס לאותן תכונות. בכפוף לאמור לעיל, אסור לך:

 • צור קישור מכל אתר אינטרנט שאינו שייך לך.

 • הסיבה לכך שהאתר או חלקים ממנו יוצגו, או ייראו שיוצגו על-ידי, לדוגמה, מסגור, קישור עמוק או קישור מקוון, בכל אתר אחר.

 • קישור לכל חלק של האתר מלבד דף הבית.

 • אחרת, יש לנקוט בכל פעולה ביחס לחומרים שבאתר זה, שאינם עקביים עם כל חלק אחר של הסכם זה.

אתר האינטרנט שממנו אתה מקשר, או שעליו אתה גורם לתוכן מסוים להיות נגיש, חייב לעמוד בכל המובנים בתקני התוכן האמור בהסכם זה ובין ה- AUP.

אתה תשתף איתנו פעולה בגרימת מסגור לא מורשה או קישור מיידי לעצור. אנו שומרים לעצמו את הזכות. לסגת מרשות הקישור ללא הודעה

אנו עשויים להשבית כל תכונות מדיה חברתית וקישורים בכל עת ללא הודעה בשיקול דעתנו.

קישורים מ-Chatrandom

אם Chatrandom מכיל קישורים לאתרים ולמשאבים אחרים שסופקו על-ידי צדדים שלישיים, קישורים אלה ניתנים לנוחותך בלבד. הדבר כולל קישורים הכלולים בפרסומות, כולל פרסומי כרזות וקישורים ממומנים. אין לנו שליטה על התכנים של אותם אתרים או משאבים וללא לקבל כל אחריות עליהם או כל הפסד או נזק שעלולים לנבוע מהשימוש בהם. אם תחליט לגשת לכל אתרי האינטרנט של צד שלישי המקושרים ל-Chatrandom, אתה עושה זאת לגמרי באחריותך ובכפוף לתנאי השימוש עבור אותם אתרים.

מגבלות גיאוגרפיות

הבעלים של Chatrandom מבוסס בבריטניה. אנו לא מראים כי Chatrandom או כל תוכן שלו הוא נגיש או מתאים מחוץ לבריטניה. הגישה ל-Chatrandom לא יכולה להיות חוקית על ידי אנשים מסוימים או במדינות מסוימות. אם תיגש לצ אקראית מחוץ לבריטניה, תעשה זאת ביוזמה שלך ותישא באחריות לציות לחוקים המקומיים.

אחריות וכתבי ויתור

אתה מבין כי אנחנו לא יכולים ולא להבטיח או צו שהקבצים הזמינים להורדה מהאינטרנט או Chatrandom יהיו ללא וירוסים או קוד הרסני אחר. אתה אחראי על יישום מספיק הליכים ומחסומים כדי לספק את הדרישות המיוחדות שלך להגנה אנטי וירוס ודיוק של קלט נתונים ופלט, ועל שמירה על אמצעי חיצוני ל-Chatrandom עבור כל שחזור של כל נתונים שאבדו. אנחנו לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם על-ידי התקפה של מניעת שירות מבוזרת, וירוסים או חומרים מזיקים מבחינה טכנולוגית שעלולים להדביק את ציוד המחשב, תוכניות המחשב, הנתונים או חומר קנייני אחר עקב השימוש שלך ב באופן אקראי או כל שירותים או פריטים שהתקבלו דרך Chatrandom או להורדת כל חומר שפורסם בו, או בכל אתר אינטרנט המקושר אליו.

השימוש שלך ב Chatrandom, התוכן שלה, וכל שירותים או פריטים שהתקבלו דרך Chatrandom הוא על אחריותך בלבד. באופן אקראי, התוכן שלו וכל השירותים או הפריטים שהושגו דרך Chatrandom מסופקים "כפי שהוא" ו-"כזמין", ללא כל התחייבות מסוג כלשהו, או מפורשת או משתמעת. לא החברה ולא כל אדם הקשור לחברה מבצע כל אחריות או ייצוג ביחס לשלמות, אבטחה, אמינות, איכות, דיוק, או זמינות של Chatrandom. לא החברה או כל אחד הקשורים החברה מייצגת או מצווים כי Chatrandom, תוכנו, או כל שירותים או פריטים שהושגו באמצעות Chatrandom יהיה מדויק, אמין, ללא שגיאות, או הפסקות, כי פגמים יתוקנו, כי השרת שהופך אותו זמין ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים, או כי Chatrandom או כל שירותים או פריטים שהתקבלו דרך Chatrandom יהיה אחרת לענות על הצרכים שלך או ציפיות.

החברה מוותרת על כל האחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או משתמעת, סטטוטורי או אחרת, לרבות כל אחריות לגבי סחירות, חוסר הפרה והתאמה למטרה מסוימת.

האמור לעיל אינו משפיע על כל אחריות שאינה ניתנת להוצאה או להגבלה לפי החוק הישים.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה החברה, החברות המסונפות אליה, או הרישיונות, ספקי השירות, העובדים, הסוכנים, הקצינים או הדירקטורים, שיהיו אחראים לנזקים מכל סוג שהוא, לפי כל תאוריה משפטית, הנובעת מהשימוש או מהקשר שלכם או אי-יכולת לשימוש, Chatrandom, כל תוכן ב-Chatrandom, או כל שירותים או פריטים שהתקבלו דרך Chatrandom, כולל נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים, או ענישה, כולל פציעה אישית, כאב וסבל, מצוקה רגשית, אובדן הכנסות, אובדן של רווחים, אובדן העסק או החיסכון הצפוי, אובדן השימוש, אובדן רצון טוב, אובדן של נתונים, והאם נגרמת על ידי נזיקין (כולל רשלנות), הפרת חוזה, או אחרת, גם אם צפוי.

במידה המרבית שמספקת החוק, בשום מקרה לא תהיה האחריות הקולקטיבית של החברה וחברות הבת והשותפים שלה, והרישיונות, נותני השירות, העובדים, הסוכנים, הקצינים והדירקטורים, לכל צד (ללא קשר לסוג הפעולה, בין אם בחוזה, בנזיקין או באופן אחר) חורג מ-$250 או מהסכום ששילמת לחברה עבור השירות הישים בשלושת החודשים האחרונים שבהם התעוררה חבות.

הגבלת החבות שנקבעה לעיל אינה חלה על חבות הנובעת מרשלנות חמורה או מוות בלתי הולמת או ממוות או פציעה גופנית שנגרמו על ידי מוצרים שרכשת דרך האתר.

שיפוי

אתה תגן, לשפות, ולהחזיק בלתי מזיק את החברה, החברות המסונפות אליה, הרישיונות וספקי השירות שלה, ואת הקצינים המתאימים, הדירקטורים, העובדים, הקבלנים, הסוכנים, הרישיונות, הספקים, היורשים, ומקצים מכל תביעות, התחייבויות, נזקים, פסקי דין, פרסים, הפסדים, עלויות, הוצאות, או עמלות (כולל שכר סביר לעורכי הדין) הנובעים מהפרה או מתוך הפרת הסכם זה או של AUP או השימוש שלך Chatrandom, כולל המשתמש שלך תרומות, כל שימוש בתוכן, שירותים ומוצרים אחרים של Chatrandom בהסכם זה או ב- AUP או השימוש שלך בכל מידע שהתקבל מ-Chatrandom.

חוק וסמכות שיפוט

חוק איי הבתולה הבריטי שולט על כל העניינים הנוגעים ל-Chatrandom והסכם זה וכל מחלוקת או תביעה הנובעים ממנה או קשורה אליה (בכל מקרה, כולל סכסוכים או תביעות שאינן חוזיות) מבלי להשפיע על כל בחירה או התנגשות של החוק. הוראה או שלטון (בין איי הבתולה הבריטיים או כל סמכות שיפוטית אחרת).

כל תביעה משפטית, פעולה, או הליך שנובע ממנו, או קשורים אליו, הסכם זה או Chatrandom לא כפוף לבוררות בלבד בבתי המשפט של איי הבתולה הבריטיים הממוקמים בכביש העיר, טורטולה, למרות שאנו עשויים להביא כל תביעה, פעולה, או להמשיך נגדך להפרת הסכם זה בארץ המגורים שלך או בכל מדינה רלוונטית אחרת. אתה מוותר על כל התנגדות לתרגול השיפוט שלך על-ידי בתי משפט אלה ולמקום מפגש בבתי משפט אלה.

בוררות-אנא קרא את הפסוקית הבאה בעיון – ייתכן שישפיע באופן משמעותי על זכויותיך המשפטיות, כולל הזכות שלך להגיש תביעה בבית המשפט

בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, היא עשויה לדרוש ממך להגיש כל מחלוקת הנובעת או קשורה להסכם זה, ל- AUP, או לשימוש ב-Chatrandom ועד לבוררות סופית ומחייבת עם שירותי החלטה בבוררות, Inc. (ARS). הצדדים יצייתו לכל הכללים של ARS כפי שנמצא באתר שלהם ב www.arbresolutions.com. אם ARS אינו זמין, הצדדים ישלחו לבוררות מחייבת לפני המרכז לבוררות בינלאומית של BVI בהתאם לכללים ולהליכים לניהול הבוררות. הבורר, ולא כל פדרלי, מדינה, לאומי. או בבית המשפט המקומי או הסוכנות, תהיה סמכות בלעדית לפתור את כל הסכסוכים הנובעים או קשור לפרשנות, האכיפה, או היווצרות של הסכם זה, כולל כל טענה כי כל חלק של הסכם זה הוא ריק או בהסכמה. הבוררות תיעשה בשפה האנגלית. כל צד יהיה אחראי לתשלום דמי התיוק, הניהול והבורר הקשורים לבוררות. הבורר עשוי להעניק כל הקלה שתהיה זמינה בבית המשפט בדין או בהון, אלא שהבורר אינו רשאי להעניק נזקים עונשיים או למופת, או נזקים שאינם מוגבלים או אינם נכללים בהסכם זה. פרס הבורר יכלול עלויות בוררות, הוצאות משפטיות סבירות ועלויות סבירות עבור מומחים ועדים אחרים. אם מפלגה אינה משלמת כל פרס, הפרס עשוי להיות מומר לדין בבית משפט של סמכות שיפוט מוסמך. אלא אם כן נדרש על-ידי החוק, אף מפלגה או בורר לא יחשוף את הקיום, התוכן או התוצאות של כל בוררות לפי הסכם זה, ללא הסכמה מראש בכתב של שני הצדדים.

ויתור על תובענות ייצוגיות

כל הטענות הנובעות מהסכם זה או הקשורות אליה, חייבות להביא לידי הצדדים את היכולת האישית של המפלגות, ולא כתובע או כחבר מחלקה בכל מחלקה או הליך משפטי לכאורה, וכן, אלא אם נסכים אחרת בכתב, הבורר אינו חייב לאחד יותר מטענותיו של אדם אחד.

הגבלת זמן לתביעות קובץ

כל סיבה לפעולה או תביעה שייתכן שנובעת מהסכם זה או מההתייחסות אליה, יש לפעול בתוך שנה אחת לאחר שגורם הפעולה מצטברת, אחרת, הגורם לפעולה או לתביעה מסורגים לצמיתות.

כתב ויתור וסוסביליות

אין ויתור על ידי חברת כל מונח האמור בהסכם זה ייחשב כויתור נוסף או מתמשך של מונח זה או ויתור על כל מונח אחר, וכל כישלון של החברה להצהיר על זכות או הוראה לפי הסכם זה לא יהוו ויתור על המתקן הזה ht או הוראה.

במידה והוראה כלשהי של הסכם זה מוחזקת על-ידי בית משפט או דין אחר של סמכות שיפוט מוסמך להיות לא חוקי, לא חוקי או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תושמד או תוגבל במידה המינימלית, כך שהתנאים הנותרים של ההסכם ימשיך במלוא ההשפעה.

משתמשים ותושבים בקליפורניה

אם כל תלונה איתנו לא נפתרה משביע רצון, אתה יכול ליצור קשר עם יחידת הסיוע לתלונות של החטיבה של שירותי הצרכן של קליפורניה המחלקה לענייני צרכנים בכתב בשנת 1625 צפון שוק שדרות, סוויטה N 112, סקרמנטו, קליפורניה 95834 או בטלפון (800) 952-5210 או (916) 445-1254.

ההסכם כולו

הסכם זה ו- AUP מהווים את ההסכם כולו בינך לבין החברה לגבי chatrandom והשירותים ומחליף את כל ההבנות הקודמות והההסכמה, ההסכמים, הייצוגים והאחריות, שניהם כתובים אוראלי, לגבי Chatrandom והשירותים. מונחים נוספים עשויים לחול גם על חלקים מסוימים, שירותים או תכונות של Chatrandom. כל התנאים הנוספים משולבים על ידי התייחסות זו להסכם זה.

משוב

אנו מעודדים אותך לתת משוב על Chatrandom. אבל אנחנו לא נתייחס כסודי כל הצעה או רעיון שאתה נותן, ושום דבר בהסכם זה לא יגביל את הזכות שלנו להשתמש, רווח מ, לחשוף, לפרסם או לנצל באופן אחר כל משוב, ללא תשלום לך.

אנגלית

החברה ניסחה את ההסכם הזה בשפה האנגלית. תרגומים מוצעים לצורכי נוחות בלבד. כל תרגום לשפה אחרת לא ישמש לפענוח או לאי של הסכם זה. כל השירותים, התמיכה, ההודעות, הכינוים, המפרטים והתקשורת יסופקו באנגלית.

הערותיך ודאגותיך

כל ההודעות של תביעות הפרת זכויות יוצרים יש לשלוח לסוכן זכויות היוצרים המיועד במדיניות זכויות היוצרים שלנו באופן ובאמצעים האמור בו.

כל המשוב האחר, הערות, בקשות לתמיכה טכנית ותקשורת אחרת הקשורה ל-Chatrandom צריכה להיות מופנית ל: [email protected].